Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
#WestBohemia1945https://www.indianhead.czWeb sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Poslání organizace

Posláním  DPS Žlutice, p.o. je po nezbytnou dobu poskytovat uživatelům se sníženou soběstačností takovou míru podpory a pomoci při zajištění základních činností, aby tito uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Cíle služby

 • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace,

 • podpora uživatelů v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech,

 • napomáhání uživatelům k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí,

 • podpora aktivního života uživatelů s ohledem na zdravotní stav.

Zásady poskytované služby

Základní zásady vymezuje § 2 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní zásady podle tohoto ustanovení patří:

 • zachování lidské důstojnosti uživatelů,

 • zjišťování individuálních potřeb uživatelů,

 • aktivní působení na uživatele,

 • podpora rozvoje jejich samostatnosti,

 • motivace uživatelů k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace,

 • posilování sociálního začleňování uživatelů,

 • poskytování pečovatelské služby v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě

 • zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Zásady poskytované pečovatelské služby DPS Žlutice, p.o. stanovuje Etický kodex pracovníků DPS Žlutice, p.o.

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob: 

 • osoby s chronickým onemocněním

 • osoby se zdravotním postižením

 • rodiny s dítětem/dětmi

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny - bez omezení věku.

Kapacita služby

Kapacita služby činí 5 klientů - jedná se o okamžitou maximální kapacitu, tzn., že v jeden okamžik můžeme zajistit pomoc a podporu současně 5 klientům najednou.