Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.

Rozsah poskytování pečovatelské služby                 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. dovoz nebo donáška jídla

3. pomoc při přípravě jídla a pití

4. příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

3. donáška vody

4. topení v kamnech

5. běžné nákupy a pochůzky

6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

7. praní a žehlení ložního prádla

8. praní a žehlení osobního prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zajišťujeme uživatelům péči a podporu v následujících oblastech potřeb a témat:

1) osobní hygiena - denní hygiena, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby,

2) zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - oblékání, 

3) samostatný pohyb - změna polohy na lůžku, manipulace s předměty, pohyb ve vlastním prostoru, pohyb mimo domácnost,

4) zajištění stravování - příprava a příjem stravy,

5) péče o domácnost - udržování domácnosti, péče o oblečení, boty, udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů, nakládání s odpady,

6) zajištění kontaktu se společenským prostředím - společenské kontakty, orientace, komunikace, využívání běžných veřejných služeb,

7) seberealizace - vzdělávání, pracovní uplatnění, oblíbené činnosti,

8) péče o zdraví a bezpečí - zdravotní prevence, zdraví, zdravá výživa,

9) uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - finanční a majetková oblast, základní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv,

10) podpora rodičovských kompetencí - péče o děti.

Místo a čas poskytování

  • služba se poskytuje osobám ve vymezeném čase v jejich domácnostech:
  • pondělí až pátek 7:00 hod. - 15:30 hod. a následně do 22:00 hod. na základě předchozí domluvy nezbytně nutné úkony

  • sobota, neděle, svátky 7:00 hod. - 22:00 hod. na základě předchozí domluvy nezbytně nutné úkony